Реч директора

ОШ ,,Петар Тасић“ основана je 1952. године, а добила је назив по учитељу Петру Тасићу, рођеном 17.02.1875.  године у Лесковцу.  Школу похађа 288 ученика, распоређених у 16 одељења и 52 детета у две предшколске групе. У близини школе налази се велико ромско насеље и специфичност наше школе управо се огледа у томе што је мултиетничка. У свом раду покушавамо да у тој различитости пронађемо већу могућност да будемо креативнији, толератнији, одговорнији. Као мултиетничка школа, остварујемо многобројније активности везане за остваривање циљева, задатака и стратегија мултикултуралности, као и континуирану интеграцију Рома кроз образовни систем, а чији део је и наша школа.

Поред ових, у школи је последњих година реализован низ пројеката у сарадњи са невладиним организацијама уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у циљу развијања креативности, посебно креативног мишљења, демократичности и толеранције, стварања пријатељске атмосфере у школи и изграђивања квалитетнијих односа између деце, наставника, родитеља, уже и шире друштвене заједнице. Школа организује различите облике стручног усавршавања наставника и професионалну оријентацију ученика, те ставља пред њих нове интелектуалне и креативне изазове, а све у циљу свеукупног развоја и напретка свих учесника и актера школских активности.

Сав труд актера наставног и ваннставног процеса у нашој школи рефлектује се и на успехе наших ученика на организованим такмичењима и конкурсима, што говори о великој мотивисаности наставника, ученика, стручних сарадника и осталих упошљеника школе, а нарочито o њиховој спремности да се ухвате у коштац са свим проблемима које носи васпитнo-образовни рад са маргинализованим групама какви су Роми и њихов веома неповољан социјални, економски, културни и образовни статус.

С обзиром на свеобухватну реформу нашег васпитно-образованог система, а посебно на реформу васпитног-образовног рада, која обухвата усавршавање програма, актуализацију садржаја, примену одговарајуће модерне технологије, активних метода рада и др., наша школа се укључила у перманентну едукацију и усавршавање наставничког кадра као неопходни услов реализације програмских циљева и задатака савременог концепта наставе. Побољшање квалитета образовања првенствено зависи од избора наставника, његовог образовања, друштвеног статуса и перманентног рада.

Мисија наше школе је да развијамо одговоран однос према раду и учењу, висок степен самосталности у раду ученика. Негујемо атмосферу толеранције, одговорности и међусобног поверења свих актера у раду школе и интересних група везаних за рад и живот школе.

С обзиром на то да наша школа поседује низ специфичности, а најзначајније су сигурно неповољни социо-економско-образовни статус ученика и породица из којих долазе, као и мултикултуралност и све специфичности везанe за овај појам, намеће се потреба да школа буде више фокусирана на ученика као целовиту личност и развијa све његове индивидуалне потенцијале уважавајући његове унутрашње снаге (потребе, жеље, могућности...).

 До сада је ОШ „Петар Тасић“ била учесник у разним пројектима, a тренутно  реализујемо пројекте ,,Заједно ка средњој школи – Подршка ученицима при преласку у средњу школу“, „Доступно и квалитето образовање за девојчице и дечаке Роме“, ,,Играмо заједно! Учимо заједно!“, ,, Борба за право на детињство“ и „ Уређење школског простора –летње учионице.“.

 

Желимо да постанемо школа у коју деца радо долазе јер је настава у њој квалитетна, подстицајна, а потребе, жеље и интересовања деце су задовољенe. Желимо да и даље развијамо и подстичемо интерперсоналне односе између свих актера рада у школи заснованих на узајамном уважавању, поверењу и сарадњи.

Школа је за нас врт, деца цвеће, а наставници баштовани који негују цвеће као најлепши украс нашег врта.