Пројекат „Социјална инкулузија и економско оснаживање ромске популације у 11 општина у Србији”

  ОШ ''Петар Тасић'' била је учесник програма „Социјална инклузија и економско оснаживање ро