Пројекат „Социјална инкулузија и економско оснаживање ромске популације у 11 општина у Србији”

  ОШ ''Петар Тасић'' била је учесник програма „Социјална инклузија и економско оснаживање ромске популације у 11 општина у Србији“, коју спроводи Удружење самарићанских радника - АСБ у сарадњи са партнерима на локалу у два географска региона - северном и јужном и општинама: Беочин, Шид, Суботица, Жабари, Босилеград, Бујановац, Димитровград, Лесковац, Сурдулица, Владичин Хан и Врање.

    Циљ овг програма је да допринесе укупном повећању инклузије, запошљивости и запошљавања теже запошљивих категорија, посебно повратника по уговорима о реадмисији, Рома, као и теже запошљивих категорија у складу са Националном стратегијом запошљавања 2010 - 2020 и другим релевантним националним и локалним стратегијама и плановима.