Реч директора

ОШ ,,Петар Тасић“ основана je 1952. године, а добила је назив по учитељу Петру Тасићу, рођеном 17.0