Видео упутство за пробни завршни испит

Видео упутсво за пробни завршни испит 2024.

 

У видео упутству објашњена је процедура реализације пробног
завршног испита за ученике осмог разреда, у школској 2023/24. години,
које се потребно придржавати приликом реализације пробног завршног
испита.